Kijken en redeneren

We gaan eerst de kernvragen benoemen en beantwoorden. Wat is het probleem of de vraag en wat wilt u opgelost hebben. Daarvoor is het belangrijk dat we hetgene wat u doet eens kritisch beschouwen voordat we gezamenlijk een aanpak gaan beschrijven.

Bij proces ondersteuning komt de vraag naar voren: doet u de dingen omdat de hulpmiddelen u ertoe dwingen of is het werkelijk zo complex dat de hulpmiddelen niet volstaan of in de weg zitten?

Als het gaat over een nieuwe website dan zullen we eerst de vraag moeten beantwoorden wat wilt u bereiken en is een website daarvoor het juiste middel of moet het worden ondersteund met andere zaken of dient het ter ondersteuning van een groter geheel. Welke boodschap willen we overbrengen aan welke doelgroepen?

Kaders bepalen en de oplossing vormgeven.

Het gaat over afbakening en aangeven waar de grenzen liggen. Met welk woud van regelgeving hebben we te maken en waar zitten de open plekken. Kort samengevat; we zijn we op zoek naar de ontwerpruimte. Een belangrijk kader dat daarbij in ogenschouw wordt genomen is budget.

Als de kaders staan dan komt bij mij al een potloodschets van de oplossing naar voren. Deze globale oplossings richting biedt een concreet plan en mijlpalen. De uiteindelijke en tussentijds resultaten worden gedefinieerd. U heeft een belangrijke stap gezet.

Deze fase eindigt met een operatieplan/ projectbrief waarin uitvoerig de business case is behandeld, de oplossingsrichting is vormgegeven en de begroting wordt voorgelegd.

Stap voor stap naar een haalbaar doel

Dit is een fase waarbij ik het plan in handen geef van een uitvoerder of een uitvoeringsteam. Ik heb u geholpen om de juiste mensen bij elkaar te krijgen en samen met u houd ik actief een vinger aan de pols. Samen met u en de uitvoerders bespreken we resultaten en de gang van zaken.

Ik laat u niet in de steek maar mijn focus en waarde ligt op het creatieve vlak. Het ligt niet in mijn aard om formele taken te bewaken zoals agenda en budget; vragen aan teamgenoten wanneer het klaar is. Als bestuurder of project manager ben ik waarschijnlijk de slechtste die te vinden is. Ik ken er wel een paar; uitstekende bestuurders of projectleiders. Misschien bent u het zelf wel dan is het helemaal een goede combi.

Spiegelen

Klopt het wat we gedaan hebben. Zijn de doelen die we ooit gesteld hebben gehaald of moeten we bijstellen.

Met alles wat we nu weten zouden we dan ook voor dit doel zijn gegaan?

U heeft al een paar maanden gebruik gemaakt van de oplossing die is gerealiseerd of de activiteit die is georganiseerd dient te worden geevalueerd. Wat ging er goed en wat is er geleerd voor een volgende keer.

We nemen het ons vaak voor om aan het einde kritisch te zijn en ik help u om even door de euforie heen te kijken. Niet als zwartkijker want als alles goed is gegaan dan is die euforie zeker op z’n plaats, niet door een roze bril maar met aan de hand van de succes-criteria die we ooit samen hebben benoemd.