Aanbeveling

Ik zie veel mensen die worstelen met complexiteit. Wim judoot ermee.

Complexiteit, Hij leeft niet meer maar het is de mooiste die ik ooit heb gehad

What’s in a name?

Baked Air Solutions

Er wordt veel gebakken lucht verkocht in de professionele wereld en de sector waarin ik verkeer (IT) doet lustig mee.

In de eerste plaats vind ik bakedairsolutions.com een prachtige domeinnaam, bekt lekker, klinkt professioneel en internationaal. Als je het acroniem neemt van Baked Air Solutions dan kom je uit op BAS. Toen ik ‘m bedacht werkte ik in een afdeling met de titel BAS; vanwege het vakgebied: Business Application Services. Intern zijn er allerhande varianten bedacht op het acroniem. Die van mij werd Baked Air Solutions; eentje met een knipoog. Ik probeer het zoveel mogelijk te vermijden. Altijd ben ik op zoek naar een uitleg met gewonde taal en tastbare voorbeelden. Mijn norm is: mijn moeder zou het hebben moeten begrijpen. Als dat lukt dan heb ik een beter gesprek met klanten en andere belanghebbenden.

Dominant op de achtergrond

Bas zegt ook iets over mijn persoonlijkheid. Als muzikant ben ik bassist en in die rol definieer ik mijn hele leven; dominant op de achtergrond. Het gaat mij over de brug tussen ritme en harmonie, volledig ondergeschikt aan de uitvoering of de teamprestatie. Ik leid maar niet als formeel manager of dirigent. Ik leid vanuit het gevoel en ondersteuning. Het houvast dat ik op die manier bied geeft anderen de kans op uit te blinken en het geheel sterker te maken.

Mijn baan

Als ik werk dan doe ik, gelukkig, de dingen die een aanspraak doen op mijn talent.

Overdag werk ik als consultant bij Atos.

Mijn werkverleden

Ik probeer het op één plek bij elkaar te houden en LinkedIn is de plaats waar ik mijn CV onderhoudt. Er is ook een Atos CV maar dat wordt uitsluitend gebruikt voor Atos opdrachten.

Ik zal dat medium nog ruim 10 jaar bijhouden. Ik ben van 1960 en als er niets veranderd dan mag ik nog tot 2027.

Enterprise Content Management

Ik ben een zeer ervaren informatiemanagement (IM) of Enterprise Content Management (ECM) consultant, ontwerper van processen en informatiesystemen. Mijn creatieve eigenschappen en mijn pionier-mentaliteit maken me de ideale kandidaat in het speelveld tussen stakeholders, gebruikers, IT-landschap architecten, ontwikkelaars en projectleden. Daarin weet ik de capaciteiten van de technisch georiënteerde medewerkers optimaal tot wasdom te brengen. Als senior-consultant, zowel in leeftijd als ervaring, ziet ik het als mijn taak om te inspireren en ervaring te delen met teamgenoten.

In een startend project en in het vormgeven van plannen ben ik de persoon die dingen in beweging krijgt. Operatieplannen, projectbrieven, business cases en procesontwerp zijn m’n specialiteit. Optimalisatie, simplificeren, standaardiseren, duurzaamheid en convergeren zijn de concepten die me drijven.

In de afgelopen 25 jaar heb ik veel ervaring opgedaan op het scheivlak van regelgeving (industriële standaarden, wet- en regelgevingen, beleid of technische aspecten) en proces inrichting. Ik heb in diverse omgevingen en vakgebieden gewerkt, vaak met een achterstand op materiekennis, maar het lijkt een patroon dat ik word gecomplimenteerd met de snelheid waarmee ik me branche specifieke zaken eigen maak.

Ik ben snelle en flexibele denker. Mijn taakomschrijving gebruik ik als leidraad en niet als dwangbuis. Een mentor omschreef me eens als volgt: “Ik zie veel mensen worstelen met complexiteit maar Wim judoot ermee”.

ECM

Enterprise Content Management

Binnen het vakgebied Informatie Management (IM) is ECM het deel dat zich richt op ongestructureerde data (in tegenstelling tot de Enterprise Resource Planning (ERP) Systemen die volledig geautomatiseerd, industriële processen ondersteunen). ECM richt zich op de kantoorautomatisering met aandachtgebieden als:

Dit vak pas ik toe bij Microsoft SharePoint georienteerde klanten. In het werkveld ECM heb ik ruim 20 jaar ervaring en op het gebied van Office 365 en met SharePoint ben ik sinds 2009 aan de slag. Ik ben geen techneut pur sang, maar met bijna 10 jaar “hands on” ervaring met Office 365 en SharePoint, weet ik uitstekend om te gaan met de verschillende technische aspecten van het vak.

Complexe Office 365/ SharePoint gerelateerde migraties zijn m’n specialiteit. In bijzonder het organiseren van het proces, het ontwerp van de geautomatiseerde ondersteuning, de bemensing en het omzetten naar een commercieel product. Vanuit het vertrekpunt van migratie komt alle complexiteit en mijn vindingrijkheid bij elkaar.

Waar passie en professioneel (werk) elkaar raken

Sound Trip World Logo

Muzikant vanuit passie, bassist en daarom heel dominant op de achtergrond. Als je dat combineert met wat ik voor de kost doe dan kom je uit bij Sound Trip World.

In die start up business vervul ik de rol van operation lead met de portefeuille:

  • Operatien (alles wat buiten het podium gebeurt)
  • Informatiemanagement
  • IT
  • Research en development

Tataaa.